Ελληνικά English Български Карта на Сайта

История

Строителната компания „Домокат” АД се създава през 1994 г. от Йоанис Ригас . Основната цел е тя да продължи успешният ход на създадената през 1970 г. компания „БРАТЯ РИГА” АД.

Обект на дейността на фирма „Домокат” АД съставляват главно секторът на публичните обекти от инфраструктурата на страната, както и и частни обекти, като строителството и възстановяване на големи хотелски комплекси, на сгради, офиси, магазини, промишлени и складови обекти, хидравлични съоръжения. Компанията заема нарастваща поцизиция в сектора, поради последователността и качеството, които предлага нейното ръководство и персонал.

От 2003 г. Домокат АД разширява дейността си извън гръцките граници с основаването на Домокат АД в гр. София, България. Дъщерната стротелна и предприемаческа компания вече се проявява стабилно развитие спрямо изпълнението на публични обекти, преки инвестиции в разработването на земята и продажбата на жилища.

В последно време , Домокат АД развива дейност и в областта на новите източници на енергия. По–специално - частни инвестиции в изграждането на обекти за получаване на енергия от вятъра, слънцето, както и на биогориво от растителни и животински мазнини.


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването