Ελληνικά English Български Карта на Сайта

ОСНОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ

Най-същественото преимущество на Домокат АД се състои в бързото и качествено завършване на строителните обекти, качество, което обосновава на правилното ръководство и организация на компанията , както и на многогодишния опит на нейните кадри.

Персоналът на компанията , технически и административен, се отличава със своята висока подготовка и опит. Грижа на компанията е предлагането на конкурентна среда на работниците си и постоянното им преквалифициране. Заслужава да се отбележи, че голям процент от персонала остава сред отделите на фирмата от нейното създаване.Едновременно, си сътрудничи с независими компании за консултации, проучвания и изследвания с цел бързо доближаване и завършване на всеки един строителен обект.

Домокат АД работи с удостоверение за качество ISO 9001:2000 на Гръцката организация по стандартизация /ЕЛОТ/, относно жилищни и хидравлични обекти, електрически, енергийни, промишлени и др. съоръжения. Този факт свидетелства за качеството на услугите, както и способността на фирмата да отговаря напълно на нуждите на съответните обектите, както по отношение на качеството на строителството, така и по отношение на срока на изпълнение.


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването