Ελληνικά English Български Χάρτης Ιστοσελίδας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ανήκει στη Ε’ τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά της μεγέθη, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υποδομής των εξής κατηγοριών: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. έχει δυναμική παρουσία και στην ελληνική αγορά των ιδιωτικών έργων. Οι σημαντικότεροι πελάτες μας αφορούν μεγάλες ιδιωτικές ξενοδοχειακές, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας.

περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ανάπτυξη ακινήτων καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. Εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά κατοικίας (π.χ. μείωση επιτοκίων δανεισμού) εκπονήσαμε επιτυχημένες επενδύσεις στην ανάπτυξη γης για πρώτη κατοικία. Από τα σημαντικότερα έργα μας αποτελεί η κατασκευή και πώληση 94 διαμερισμάτων και μεζονέτων την διετία 2003-2005.

περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρακολουθώντας συνεχώς τις νέες εξελίξεις στον χώρο της αγοράς της ενέργειας, η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. πραγματοποιεί επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ με προσεκτικά βήματα. Η δραστηριότητα μας επεκτείνεται στους ακόλουθους τρεις τομείς:

Α) Αιολική ενέργεια: Το πλούσιο αιολικό δυναμικό της χώρας μας, η ωρίμανση της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο συντελούν στην διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. βρίσκεται ...

περισσότερα


Εισαγωγή | Δραστηριότητες | Υποδομή & Τεχνογνωσία | Σημαντικά Έργα | Οικονομικά στοιχεία | Στόχοι | Επικοινωνία


Πολιτική δεδομένων | Οροι χρήσης