Ελληνικά English Български Карта на Сайта

СТРОИТЕЛНИЯТ СЕКТОР

Домокат АД се класифицира в раздел 5 на Регистъра на фирмите изпълнители на обекти. Техническите и финансовите възможности на фирмата и дават възможност да участва в стриотелството на редица обекти в следните категории: инфраструктура, жилищни сгради, хидравлични и пристанищни съоръжения, електро-технически инсталации, промишлени и енергийни обекти.

Чети Повече...

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Развитието в областта на недвижимите имоти заема съществена дял от предприемаческата дейност на Домокат АД. Използвайки подходящият климат, който се оформи през последните години на гръцкия жилищен пазар /намаляване на лихвените проценти при отпускането на заеми за покупка на жилища и др/, направихме резица успешни инвестиции в разработването на земята за първия блок. Сред най-съществените ни обекти през 2003-2005 г са строителството и продажбата на 94 апартамента и мезонети.

Чети Повече...

НОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Следвайки постоянно новите развития в областта на енергийния пазар, Домокат АД прави инвестиции и в областта на строителството на съоръжения за получаване на енергия от нови източници. Дейността ни се разширява в следните три области:

А/Получаване на енергия от вятъра: Богатството от въздушни маси в страната ни, развитието на технологията на вятърната енергия и новото законодателство водят до създаването на подходящ климат за развитие на обекти за получаване на енергия от вятъра.

Чети Повече...


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването