Ελληνικά English Български Χάρτης Ιστοσελίδας

ΑΝΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρακολουθώντας συνεχώς τις νέες εξελίξεις στον χώρο της αγοράς της ενέργειας, η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. πραγματοποιεί επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ με προσεκτικά βήματα. Η δραστηριότητα μας επεκτείνεται στους ακόλουθους τρεις τομείς:

    Α) Αιολική ενέργεια: Το πλούσιο αιολικό δυναμικό της χώρας μας, η ωρίμανση της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών και το νέο νομοθετικό πλαίσιο συντελούν στην διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης αιολικού πάρκου 10,4MW, με επιλογή επέκτασης στα 20MW, στην Πελοπόννησο. Η έναρξη λειτουργίας παραγωγής αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2008.

    Β) Ηλιακή ενέργεια: Παρόμοιοι λόγοι όπως αναφέρθηκαν παραπάνω διαμορφώνουν το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων. Ήδη πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ανάπτυξης πάρκων συνολικής ισχύος 5MW στους Νομούς Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

    Γ) Βιοντίζελ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2003/30/ΕΚ, θέσπισε τη χρήση βιοκαυσίμων, με απώτερο στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση των χωρών μελών της από το πετρέλαιο. Ως βιοκαύσιμο, το βιοντήζελ, παράγεται από φυτικά ή ζωικά λίπη και έλαια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε μόνο του είτε αναμιγμένο με πετρέλαιο ντήζελ, σε ντηζελοκινητήρες. Κατά τη χρήση του, μειώνει τις συνολικές εκπομπές των σωματιδίων που εκπέμπονται, βελτιώνοντας συγχρόνως την ποιότητα και ποσότητα του καπνού που εκπέμπεται. Η ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. αναπτύσσει στην Β. Ελλάδα μονάδα παραγωγής βιοντίζελ ετήσιας δυναμικότητας 20.000tn. Η έναρξη παραγωγής της μονάδας αναμένεται τον Οκτώβριο του 2007.


Εισαγωγή | Δραστηριότητες | Υποδομή & Τεχνογνωσία | Σημαντικά Έργα | Οικονομικά στοιχεία | Στόχοι | Επικοινωνία


Πολιτική δεδομένων | Οροι χρήσης