Ελληνικά English Български Карта на Сайта

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Развитието в областта на недвижимите имоти заема съществена дял от предприемаческата дейност на Домокат АД. Използвайки подходящият климат, който се оформи през последните години на гръцкия жилищен пазар /намаляване на лихвените проценти при отпускането на заеми за покупка на жилища и др/, направихме резица успешни инвестиции в разработването на земята за първия блок. Сред най-съществените ни обекти през 2003-2005 г са строителството и продажбата на 94 апартамента и мезонети.

Едновременно, дейността ни се разширява и на пазара за второстепенни и курортни жилища, сред който се наблюдава разцвет през последните години в Гърция. Вече сме направили инвестиции в разработката на земята на островите Паксус и в Коринт.

Успешният предприемачески модел прилаган при разработването на земята се прилага успешно и на динамичния пазар в България, където през последните години се наблюдава най-голяма възвръщаемост на инвестициите в Европа. Дъщерната ни българска компания, Домокат АД, вече строи апартаменти с обща площ от 12 000 кв. метра в предградието на София.

Представяне на комплекса на апартаменти в София, България (~2MB)


Въведение | Активности | Инфраструктура - Секрети на Производство | Основни Проекти | Икономически Данни | Цели | Връзка с Нас


Политиката на Дружеството | Условията на Използването